Twój login

Szybki dostęp do Twojego Portalu Klienta.   

 

Do Portalu Klienta

 

Skontaktuj się z nami!

Chciałbyś dowiedzieć się więcej o faktoringu GRENKE?


Zadzwoń do nas: +48 61 8711 500

 

LEASING

GRENKE oferuje również szybki, prosty i dopasowany do potrzeb Twojej firmy leasing.  Sprawdź go na grenkeleasing.pl

 

Polityka Prywatności

 

Niniejsza informacja o ochronie danych osobowych informuje o zbieraniu przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez GC Faktoring Polska Sp.z o.o.

 

 

Poniższa informacja dotyczy sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych oraz Pana/Pani praw w świetle przepisów RODO. Dokładne informacje o rodzaju danych osobowych i ich przetwarzaniu uzależnione są od rodzaju umowy między GC Faktoring Polska Sp. z o.o. a ich klientami.

 

 

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych oraz z kim mogę się skontaktować w sprawie moich danych osobowych?

 

Administratorem danych osobowych jest:

GC Faktoring Polska Sp. z o.o.

ul. Abpa A. Baraniaka 88C

61-131 Poznań

Tel: +48 61 8711 500

Fax: +48 61 8711 509

 

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:

GC Faktoring Polska Sp. z o.o.

Administrator Danych Osobowych

ul. Abpa A. Baraniaka 88C

61-131 Poznań Email: ochronadanychanti spam bot@grenkefaktoringanti spam bot.pl

 

2. Dane osobowe przetwarzane i ich źródła.

 

GC Faktoring pozyskuje i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały pozyskane. GC Faktoring informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich zbieranie i przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy. Wyrażenie przez osobę, której dane dotyczą dodatkowych (fakultatywnych) zgód następuje poprzez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie procedury mającej na celu umożliwienie skorzystania z produktów lub usług oferowanych przez GC Faktoring.

 

GC Faktoring Polska Sp.z o.o. przetwarza poniższe dane osobowe:

 • Dane identyfikacyjne osoby (imię i nazwisko, adres, data i miejsce urodzenia,  narodowość, numer i seria dokumentu tożsamości, numer PESEL),
 • Dane kontaktowe (numer telefonu, adres email),
 • Dane identyfikujące (np. Informacje z dowodu tożsamości),
 • Dane uwierzytelniające (np. Wzór podpisu),
 • Dane o zobowiązaniach, 
 • Dane o stanie cywilnym,
 • Dane finansowe oraz ogólnodostępne dane ze źródeł rejestrowych (np z wywiadowni gospodarczej, KRS).

 

3.    Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe (cel ich przetwarzania) oraz jaka jest podstawa prawna przetwarzania ?

 

GC Faktoring Polska Sp. z o.o. przetwarza dane zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych realizując poniższe cele:

 

a. w celu realizacji umowy (art. 6, ust. 1 lit. b RODO):

 

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy faktoringowej i świadczenia usług finansowych naszym klientom lub też w celu określenia zdolności kredytowej na podstawie wniosku faktoringowego (przed podpisaniem umowy faktoringowej). 

 

b. w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1, lit. f),


c. na podstawie udzielonych dodatkowych zgód ( art. 6, ust. 1, lit. f):

 

Dotyczy to sytuacji kiedy udzielił(a) Pan/Pani dodatkowej zgody na przetwarzanie danych dla konkretnych celów ( np. przekazywanie danych dla celów marketingowych). Zgoda taka może być usunięta w każdej chwili. Jeśli życzy sobie Pani/Pan usunąć zgodę, prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych GC Faktoring Polska Sp.z o.o.

Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych w przeszłości. Cofnięcie zgody ma ważność prawna od momentu złożenia.


d. w celu wypełnienia obowiązków prawnych Administratora (podatkowych, 

     sprawozdawczych oraz związanych z zapobieganiem oszustwom a także     

     przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (art.

     6 ust. Lit. c RODO).

 

4. Kto otrzymuje moje dane osobowe?

 • Instytucje publiczne – jeśli istnieje obowiązek wynikający z przepisów prawnych,
 • Biura Informacji Gospodarczej, wywiadownie gospodarcze itp.
 • GRENKE AG oraz GRENKE Digital GmbH – w celu oceny ryzyka oraz świadczenia usług z tyt. Wsparcia technicznego.·        

 


5. Czy moje dane są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

 

Dane zostaną przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych tylko w sytuacji kiedy:

 • Jest to niezbędne  w celu świadczenia świadczenia usługi zgodnie z Pana/Pani dyspozycją (np. dokument cesji należności, polecenie przelewu itp.),
 • Jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi lub
 • Udzielił(a) Pan/Pani specjalnej zgody by przekazać dane.

 

6. W jaki sposób moje dane są przetwarzane kiedy korzystam ze strony internetowej GC Faktoring Polska?

 

a. Dane Użytkownika strony internetowej:

 

Za każdym razem, gdy użytkownik ma dostęp do strony lub pliku GRENKE, dane o tych procesach zapisywane są w pliku dziennika systemowego. Dane te są gromadzone wyłącznie dla celów technicznych i statystycznych.
Przechowywane są następujące informacje: 

 • Nazwa otwieranego pliku

 • Używane urządzenie końcowe

 • Data i godzina jego otwarcia

 • Strefa czasowa,

 • Ilość przekazanych danych

 • Powiadomienie czy próba uzyskana dostępu do pliku powiodła się

 • Typ przeglądarki

 • Opis używanego systemu operacyjnego,

 • Domena żądająca informacji,

 •  Adres IP użytkownika.

 

b. Formularz kontaktowy

 

Jeśli skontaktuje się Pan/Pani za pomocą formularza kontaktowego na stronie GC Faktoring Polska  gromadzimy dane niezbędne do przetwarzania danych w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone za pomocą formularza. Wszystkie dane zostają usunięte zaraz po realizacji/udzieleniu odpowiedzi na zapytanie złożone przez formularz kontaktowy. Nie dotyczy to danych, które GC Faktoring Polska ma obowiązek przechowywać z tytułu przestrzegania przepisów prawa Pliki cookies.

Strona internetowa korzysta z plików cookies, czyli plików tekstowych zapisywanych na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę;

 • sesyjne pliki cookies: niezbędne do korzystania przez Użytkownika z usług dostępnych stronie, w tym m.in. do logowania i dostępu do zamkniętych części strony,
 • trwałe pliki cookies: pozwalające na zapisywanie preferencji Użytkownika strony oraz dostosowywania działań strony do preferencji Użytkownika, w tym m.in. pozwalające na zapamiętywanie informacji na temat komunikatów wyświetlanych Użytkownikowi podczas korzystania ze strony,
 • analityczne pliki cookies: pozwalające na zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu przez Użytkownika dla celów optymalizacji działania strony. Aktualnie wykorzystywany jest narzędzie PIWIK

  Użytkownik może w każdym czasie zablokować korzystanie przez stronę  z plików cookies za pomocą zmiany ustawień przeglądarki internetowej. Przy czym zablokowanie plików cookies może oznaczać brak dostępu Użytkownika do niektórych z usług dostępnych na stronie.

 

c. PIWIK.

 

W celu optymalizacji działania naszej strony internetowej korzystamy z narzędzia PIWIK. Twój adres IP przed zapisaniem go na naszym serwerze zostanie skrócony. PIWIK korzysta z plików cookie zapisywanych na komputerach użytkowników i umożliwia analizę sposobu korzystania ze strony  przez jej użytkowników. W tym celu mogą być tworzone anonimowe  profile użytkowników. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania ze strony  są przechowywane na naszym serwerze i nie są przekazywane stronom trzecim. Filmy YouTube dostępne na naszej stronie.

 

Na naszej stronie internetowej  umieszczamy filmy prezentujące produkty i usługi GC Faktoring Polska  z  serwisu YouTube. Są one przechowywane na www.youtube.com i można je oglądać bezpośrednio na naszej stronie internetowej. 
Jeśli odtworzysz video z YouTube osadzone na naszej stronie internetowej, YouTube otrzyma o tym powiadomienie. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy masz konto YouTube, na które się zalogowałeś/-łaś, czy nie. Jeśli jesteś zalogowany w Google, dane zostaną bezpośrednio przypisane do Twojego konta. Jeśli nie chcesz, aby dane były powiązane z Twoim profilem YouTube, musisz się wylogować z niego przed odtworzeniem filmu na naszej stronie internetowej.  YouTube przechowuje Twoje dane jako profil użytkownika i wykorzystuje je do celów marketingowych, badań rynkowych i/lub ulepszania swojej strony internetowej. Twoje dane są zbierane (nawet jeśli nie jesteś zalogowany/a) szczególnie po to, by dostarczyć Ci spersonalizowane reklamy i powiadomić innych użytkowników sieci społecznościowej o Twojej aktywności na naszej stronie internetowej. W celu uzyskania dodatkowych  informacji na temat zakresu, celu gromadzenia i przetwarzania danych przez YouTube zapoznaj się z Polityką prywatności na stronie  
https://policies.google.com/privacy. Polityka prywatności Google zawiera również więcej informacji na temat prawa do cofnięcia zgody i konfiguracji przeglądarki w celu ochrony prywatności. 

 

 
 

7.    Jak długo moje dane są przechowywane?

 

Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo jak jest to konieczne by dopełnić obowiązku prawnego.

·         W celu nawiązania współpracy – na czas negocjacji warunków współpracy,

·         W celu realizacji umowy – na czas realizacji umowy,

·         W celu prowadzenia sporów, roszczeń itp. – do momentu upływu terminu przedawnienia sprawy bądź też chwili prawomocnego zakończenia sporu.

·         W celach statystycznych i archiwalnych – w terminie 6lat od ostatniego zdarzenia uzasadniającego przechowywanie dokumentacji związanej z Umową.

·         W celu wypełniania obowiązków prawnych – do czasu ustania tych obowiązków.

 

 

 

 

 

8.    Jakie prawa przysługują mi w zakresie ochrony danych?

 

Każda osoba ma prawo do:

·         Do dostępu do swoich danych zgodnie z art. 15 RODO,,

·         Do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO,,

·         Do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO, ,

·         Do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO,,

·         Do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO,

·         Do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.

 

9.    Czy muszę przekazać dane?

 

Dane muszą być przekazane do GC Faktoring Polska w celu utrzymania współpracy wynikającej z Umowy Faktoringowej oraz kiedy przepisy prawne wymagają zebrania danych. Bez dostępu do danych nie mamy możliwości nawiązania współpracy czy też świadczenia usług.

 

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy I finasowania terroryzmu narzuca na nas obowiązek weryfikacji Pana/Pani dokumentu tożsamości zanim nawiążemy współpracę. Brak identyfikacji nie pozwoli nam na nawiązanie współpracy.