Twój login

Szybki dostęp do Twojego Portalu Klienta.   

 

Do Portalu Klienta

 

Skontaktuj się z nami!

Chciałbyś dowiedzieć się więcej o faktoringu GRENKE?


Zadzwoń do nas: +48 61 8711 500

 

LEASING

GRENKE oferuje również szybki, prosty i dopasowany do potrzeb Twojej firmy leasing.  Sprawdź go na grenkeleasing.pl

 

Najczęściej zadawane pytania

Ile pieniędzy dostanę z przekazanej faktury?

GRENKE na ogół wypłaca zaliczkę w wysokości do 90% wartości faktury brutto.

 

Co się dzieje, gdy mój odbiorca nie dokonuje zapłaty?

Podstawowym elementem faktoringu GRENKE jest monitoring płatności, który polega na przypominaniu odbiorcom o konieczności uregulowania faktury. W zależności od rodzaju faktoringu, w przypadku braku otrzymania zapłaty, możemy uruchomić proces windykacji.

 

Ile kosztuje usługa faktoringu?

Warunki cenowe ustalane są zawsze indywidualnie, w zależności od portfela odbiorców i przyznanej kwoty limitu faktoringowego. Podstawowe parametry cenowe to: jednorazowa prowizja za przyznanie limitu, prowizja faktoringowa (liczona od faktury brutto) oraz odsetki (od wartości wypłaconej zaliczki).

 

Kto może skorzystać z usługi faktoringu?

Koncentrujemy się głównie na małych i średnich firmach, lecz nie wykluczamy współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi.

 

Czy mogę korzystać z faktoringu, jeśli wystawiam tylko faktury na niskie kwoty?

Tak. W faktoringu GRENKE akceptujemy faktury o niskiej wartości.

 

Czy muszę przekazać do faktoringu wszystkich swoich odbiorców?

Nie. Przedsiębiorca sam wskazuje, jakich odbiorców chce włączyć do faktoringu.

  

Czy będę musiał dokonać jakiejkolwiek spłaty, jeśli mój odbiorca nie dokona płatności?

To zależy od rodzaju faktoringu. W przypadku faktoringu z regresem przedsiębiorca zwraca wcześniej otrzymaną zaliczkę. Natomiast w przypadku faktoringu bez regresu - ryzyko braku zapłaty przejmuje GRENKE.

 

Czy otrzymane środki finansowe muszę przeznaczyć w konkretnym celu?

Nie narzucamy sposobu wykorzystania otrzymanych środków.